Bánh Trung Thu Hạt Sen Tinh Khiết Hai Trứng – Pure Lotus 2 Yolk

Bánh trung thu hạt sen hai trứng với hương vị cổ điển của bột sen nguyên
chất chứa đầy hai lòng đỏ trứng muối chất lượng cao tại trung tâm.